Strategisk kommunikation

Comir hjälper ledningar omvandla affärsstrategier, affärsmål och komplicerade situationer till varumärkesbyggande kommunikation som bygger bolagets värde, rykte och verksamhet.

Genom ett strukturerat arbetssätt och våra lokala kontakter guidar vi våra kunder till konsekvent och optimal kommunikation, till rätt målgrupper och med rätt budskap på respektive marknad.

Våra råd är alltid baserade på en djup affärsförståelse och en analys av den allmänna uppfattningen och positionen ditt företag har bland alla intressenter.

Exempel på uppdrag

Comir AB

Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
Sweden

Kontakta oss

Telefon: +46 8 31 17 70
E-post: info@comir.se
© 2015 Comir AB