Värdeskapande kommunikation

Comir är en ledande kommunikationsrådgivare inriktad på strategisk varumärkesutveckling, transaktioner och kriskommunikation.

Vi hjälper ledningsgrupper utveckla och genomföra kommunikationsstrategier, har varit rådgivare till företag och institutioner i samband med över 150 transaktioner, utköp och börsnoteringar och skyddar våra kunders varumärke i krissituationer.

Pågående uppdrag

  • Informationsstrategi för börsnoterat företag.
  • Rådgivning vid större neddragning av personal globalt.
  • Talskrivare åt VD i börsbolag.
  • Positionering av större bolag inför börsnotering.
  • Börsnotering av private equity ägt bolag.
  • Förändringskommunikation i samband med VD byte.
  • Utköp av börsnoterat bolag.
  • Informationsstrategi för Londonbaserad private equity firma.
  • Råd till ägare inför tecknande av aktier innan notering.
  • Råd i samband med dopingsituation.

Strategisk kommunikation

Comir hjälper ledningar omvandla affärsstrategier, affärsmål och komplicerade situationer till varumärkesbyggande kommunikation som bygger bolagets värde, rykte och verksamhet.

Läs mer...

Transaktionskommunikation

Comir synliggör värden före, under och efter en affär och har varit rådgivare i mer än 150 transaktioner.

Läs mer...

Kriskommunikation

Vi hjälper företag att skydda sitt varumärke under kriser. Vi har goda kontakter med media och opinionsbildare och vet hur man levererar budskapet effektivt och hur man uppnår förståelse på marknaden för företagets situation.

Läs mer...

Comir AB

Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
Sweden

Kontakta oss

Telefon: +46 8 31 17 70
E-post: info@comir.se
© 2015 Comir AB