Kriskommunikation

Vi hjälper företag att skydda sitt varumärke under kriser. Vi har goda kontakter med media och opinionsbildare och vet hur man levererar budskapet effektivt och hur man uppnår förståelse på marknaden för företagets situation.

Vi hjälper också våra kunder att identifiera risker, för att kartlägga aktörer på marknaden

och hur de kan agera i en kris.

Ring VD Johan Hähnel på +46 70 605 6334 för att diskutera hur vi kan hjälpa till.


Transaktioner

Comir har varit rådgivare till företag och institutioner i samband med över 150 omfinansieringar, förvärv, avyttringar, börsintroduktioner och offentliga uppköp.

Vi hjälper noterade och onoterade bolag före, under och efter en transaktion eller notering och rådger globala fonder och internationella företag när de genomför projekt i norra Europa.


Strategisk kommunikation

Comir hjälper ledningar omvandla affärsstrategier, affärsmål och komplicerade situationer till varumärkesbyggande kommunikation som bygger bolagets värde, rykte och verksamhet.

Genom ett strukturerat arbetssätt och våra lokala kontakter guidar vi våra kunder till konsekvent och optimal kommunikation, till rätt målgrupper och med rätt budskap på respektive marknad.

Våra råd är alltid baserade på en djup affärsförståelse och en analys av den allmänna uppfattningen och positionen ditt företag har bland alla intressenter.


Om Comir

Vår filosofi är att kommunikation är att överlägset verktyg för att skapa värde – för kunder, aktieägare och anställda. Kunder som fattar välgrundade beslut kommer tillbaka, anställda som förstår och brinner för företagsledningens vision skapar värde och aktieägare som är informerade och har rätt förväntningar får förtroende. Allt ett företag gör är kommunikation och allt ett företag kommunicerar eller väljer att inte kommunicera påverkar människor förväntningar, uppfattning och handlingar.

Under 20 år har vi hjälpt framstående företag och ledningsgrupper utveckla sitt varumärke, genomföra sin kommunikation och hantera information i samband med förvärv, avyttringar, bud, kriser och andra situationer. Det är vår förhoppning att vi bidragit till våra kunders positiva utveckling och vår tro att vi kommer att göra det under de kommande decennierna.

Alla Comirs anställda har gedigen bakgrund från toppositioner i svenskt och internationellt näringsliv. Comir har även byggt upp ett ytterst kompetent internationellt nätverk av ledande rådgivare. Johan Hähnel, 50 år och grundare av Comir, var tidigare ansvarig för kommunikation och varumärken i private equity bolaget EQT, varumärkes-konglomeratet Unilever, investmentbolaget 3i, konglomeratet Atle, medicinteknikföretaget Q-Med, Stockholmsbörsen och i bankvärlden.


Värdeskapande kommunikation

Comir är en ledande kommunikationsrådgivare inriktad på strategisk varumärkesutveckling, transaktioner och kriskommunikation.

Vi hjälper ledningsgrupper utveckla och genomföra kommunikationsstrategier, har varit rådgivare till företag och institutioner i samband med över 150 transaktioner, utköp och börsnoteringar och skyddar våra kunders varumärke i krissituationer.Sweden

:
:
© 2015 Comir AB