Transaktioner

Comir har varit rådgivare till företag och institutioner i samband med över 150 omfinansieringar, förvärv, avyttringar, börsintroduktioner och offentliga uppköp.

Vi hjälper noterade och onoterade bolag före, under och efter en transaktion eller notering och rådger globala fonder och internationella företag när de genomför projekt i norra Europa.

Exempel på uppdrag

Comir AB

Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
Sweden

Kontakta oss

Telefon: +46 8 31 17 70
E-post: info@comir.se
© 2015 Comir AB