Om Comir

Vår filosofi är att kommunikation är att överlägset verktyg för att skapa värde – för kunder, aktieägare och anställda. Kunder som fattar välgrundade beslut kommer tillbaka, anställda som förstår och brinner för företagsledningens vision skapar värde och aktieägare som är informerade och har rätt förväntningar får förtroende. Allt ett företag gör är kommunikation och allt ett företag kommunicerar eller väljer att inte kommunicera påverkar människor förväntningar, uppfattning och handlingar.

Under 20 år har vi hjälpt framstående företag och ledningsgrupper utveckla sitt varumärke, genomföra sin kommunikation och hantera information i samband med förvärv, avyttringar, bud, kriser och andra situationer. Det är vår förhoppning att vi bidragit till våra kunders positiva utveckling och vår tro att vi kommer att göra det under de kommande decennierna.

Alla Comirs anställda har gedigen bakgrund från toppositioner i svenskt och internationellt näringsliv. Comir har även byggt upp ett ytterst kompetent internationellt nätverk av ledande rådgivare. Johan Hähnel, 50 år och grundare av Comir, var tidigare ansvarig för kommunikation och varumärken i private equity bolaget EQT, varumärkes-konglomeratet Unilever, investmentbolaget 3i, konglomeratet Atle, medicinteknikföretaget Q-Med, Stockholmsbörsen och i bankvärlden.

Exempel på uppdrag

Comir AB

Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
Sweden

Kontakta oss

Telefon: +46 8 31 17 70
E-post: info@comir.se
© 2015 Comir AB