Kriskommunikation

Vi hjälper företag att skydda sitt varumärke under kriser. Vi har goda kontakter med media och opinionsbildare och vet hur man levererar budskapet effektivt och hur man uppnår förståelse på marknaden för företagets situation.

Vi hjälper också våra kunder att identifiera risker, för att kartlägga aktörer på marknaden

och hur de kan agera i en kris.

Ring VD Johan Hähnel på +46 70 605 6334 för att diskutera hur vi kan hjälpa till.

Exempel på uppdrag

Comir AB

Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
Sweden

Kontakta oss

Telefon: +46 8 31 17 70
E-post: info@comir.se
© 2015 Comir AB