en

Värdeskapande kommunikation

Comir är en ledande kommunikationsrådgivare inriktad på strategisk varumärkesutveckling, transaktioner och kriskommunikation.

Vi hjälper ledningsgrupper utveckla och genomföra kommunikationsstrategier, har varit rådgivare till företag och institutioner i samband med över 150 transaktioner, utköp och börsnoteringar och skyddar våra kunders varumärke i krissituationer.

Exempel på uppdrag

Comir AB

Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
Sweden

Kontakta oss

Telefon: +46 8 31 17 70
E-post: info@comir.se
© 2015 Comir AB